Politica de confidentialitate

I. Informaţii generale

 

Titularul prelucrării datelor este Quantum Auto Max SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, Nr. 73-81, „Victoria Park”, Cladirea 1 , Etaj 3, J40/9213/1993 si CUI: 48590798. Quantum Auto Max respectă dreptul persoanelor fizice la confidențialitatea datelor personale şi este responsabilă, în calitate de operator de date, de prelucrarea datelor Quantum Auto Max cu caracter personal. În această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal descriem modul în care colectăm datele Quantum Auto Max personale, de ce le colectăm, ce facem cu ele, cu cine le împărtășim, cum le protejăm precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la datele Quantum Auto Max personale şi drepturile de care beneficiați conform legii. Această politică se aplică prelucrării datelor Quantum Auto Max personale în cadrul diverselor activităţi şi servicii prestate, aplicații, site-uri web, portaluri, vânzări online, acțiuni de marketing, platforme de socialmedia sponsorizate etc., furnizate sau operate de noi sau de terţi, în numele nostru. Această politică conține reguli generale și explicații. Ea poate fi completată cu informări specifice privind confidențialitatea datelor personale în cazul anumitor servicii şi acțiuni specifice furnizate sau operate de Quantum Auto Max sau în numele acesteia. Aceste informări specifice privind confidențialitatea datelor personale vă vor fi comunicate ori de câte ori datele Quantum Auto Max personale sunt necesare în cadrul activităților menționate mai sus, de exemplu prin intermediul site-urilor web, sau comunicări care vă sunt transmise individual, sondaje de satisfactie, oferte, evenimente etc.

 

II. Definiții

 

Termenii utilizaţi în această politică au următoarele semnificații:

• Operator de date înseamnă organizația care determină scopurile pentru care și modul în care sunt prelucrate datele Quantum Auto Max personale.

• Persoana împuternicită înseamnă persoana sau organizația care prelucrează datele Quantum Auto Max personale în numele Operatorului de date.

• Datele personale reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, cum ar fi, de exemplu, numele dumneavoastra, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare al vehiculului (VIN) etc.

• Punct de contact pentru protecția datelor înseamnă sursa prin intermediul căreia îi puteți adresa Operatorului de date întrebările sau solicitările privind această politică și / sau (prelucrarea) datele(lor) personale și de la care veti primi răspunsuri la întrebări și solicitări.

• Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau det de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, accesarea și toate formele de utilizare a datelor Quantum Auto Max personale.

 

III. Principii de prelucrare

 

Ne angajăm să prelucrăm datele Quantum Auto Max personale în conformitate cu cerințele de prorecție a datelor impuse de GDPR și legislația subsecventă în materie Principiile cheie pe care le aplicăm sunt următoarele:

• Legalitate, echitate și transparență: vom colecta datele Quantum Auto Max personale într-un mod echitabil, în conformitate cu prevederile legale și în mod transparent.

• Minimizarea colectării datelor: vom limita colectarea datelor personale la ceea ce este relevant și necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

• Limitări legate de scopul colectării: vom colecta datele Quantum Auto Max personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime și nu le vom prelucra într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

• Acurateţea datelor: vom păstra datele Quantum Auto Max personale corecte și actualizate.

• Securitatea și protecția datelor: vom implementa măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor. Astfel de măsuri prevăd prevenirea dezvăluirii sau accesului neautorizat, a distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale sau a modificării și a oricărei alte forme ilegale de prelucrare.

• Garanții în raport cu terții: vom asigura ca accesul la date cu caracter personal de către terți (și transferurile către aceştia) să se realizeze în conformitate cu legislația aplicabilă și cu garanții contractuale adecvate.

• Limitare în timp a păstrarii datelor: vom păstra datele Quantum Auto Max personale într-o manieră compatibilă cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

 

IV. Categorii de persoane vizate

 

Aceste activități de prelucrare se referă la: clienți beneficiari ai produselor și/sau serviciilor furnizate direct sau indirect de către Quantum Auto Max, inclusiv clienți persoane fizice autorizate, persoane titulare ale întreprinderilor individuale, persoane ce desfășoară în mod independent, în condițiile legii, o profesie reglementată sau reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/ persoane de contact aparținând/ desemnate de clienți(lor) persoane juridice, inclusiv în contextul achiziționării de vehicule, direct sau indirect, și al oricăror activități de mentenanță, potențiali clienți (din oricare dintre categoriile de mai sus), în contextul activităților de ofertare și orice reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/ persoane de contact indicate de către orice categorie de clienți, după caz.

Astfel, în anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, Quantum Auto Max poate sa prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de persoane vizate (de exemplu, persoanele de contact desemnate de către client, reprezentanți legali sau convenționali, colaboratori, angajați, asociați, acționari) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla atunci când clientul transmite datele unor astfel de persoane vizate către Quantum Auto Max. În acest context este responsabilitatea clientului să informeze în prealabil persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

 

V. Ce date personale colectăm și care este sursa acestora

 

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Quantum Auto Max prelucrează:

• date cu caracter personal furnizate direct de către Quantum Auto Max, în contextul oricăror interacțiuni cu noi;

• date cu caracter personal obținute din următoarele surse externe: dealerii colaboratori ai Quantum Auto Max și reparatorii autorizați (caz în care dealerii și reparatorii autorizați sunt Operatori de date, posibil împreună cu Quantum Auto Max, sau Quantum Auto Max/dealerii/ reparatorii pot fi Persoane împuternicite, după caz), clienții Quantum Auto Max ce ne pot furniza informații despre Quantum Auto Max în calitate de reprezentanți legali/ convenționali, acționari, asociați, angajați sau orice utilizatori/persoane de contact aparținând acestora/desemnate de aceștia, autorități, instituții publice, instanțe de judecată, după caz. Următoarele categorii de date sunt colectate din aceste surse externe: numele Quantum Auto Max, numărul de telefon, CNP, adresa Quantum Auto Max de e-mail, adresa de domiciliu, semnătură, numărul de identificare al vehiculului Quantum Auto Max (VIN), serie motor, numărul de înmatriculare, marcă, model, tip, data fabricației, data livrării, după caz.

În contextul activităților de prelucrare desfășurate, lipsa furnizării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării produselor/serviciilor și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare. Spre exemplu, dacă nu sunteți de acord cu comunicările de Marketing, nu va vom putea comunica cele mai noi oferte care credem că vă vor interesa.

 

VI. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm date personale și temeiurile de prelucrare aplicabile

 

Vom colecta şi prelucra datele Quantum Auto Max personale doar în scopuri specifice, explicite și legitime și nu vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Astfel, Quantum Auto Max prelucrează datele Quantum Auto Max cu caracter personal, pentru următoarele scopuri și în considerarea următoarelor temeiuri de prelucrare:

• În vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile, pentru: întocmirea facturilor, gestionarea plăților, transmiterea notificărilor legale, elaborarea rapoartelor financiare, gestionarea controalelor efectuate de către autorități, apărarea/exercitarea unor drepturi/îndeplinirea unor obligații în fața instanțelor de judecată, gestionarea reclamațiilor și sesizărilor, arhivarea. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Quantum Auto Max se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului său de activitate și/sau pe contractul dintre dumneavoastră și Quantum Auto Max, după caz.

• În vederea încheierii și executării contractului la care dumneavoastră sunteți parte: încheierea, derularea și gestionarea relației contractuale cu dumneavoastră, în vederea furnizării produslui sau serviciului solicitat de Quantum Auto Max, în conformitate cu acordul/contractul dintre dumneavoastră și Quantum Auto Max, inclusiv transmiterea de notificări contractuale. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Quantum Auto Max se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

• În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Quantum Auto Max în contextul desfășurării obiectului său de activitate: încheierea și executarea contractului cu clientul, atunci când acesta furnizează Quantum Auto Max datele Quantum Auto Max cu caracter personal, în calitate de reprezentant legal/convențional, acționar, asociat, angajat sau orice utilizator/persoană de contact aparținând acestuia/desemnate de către client, efectuarea de sondaje privind satisfacția Quantum Auto Max cu privire la calitatea produselor și serviciilor oferite prin intermediul dealerilor şi reparatorilor autorizaţi din rețeaua Quantum Auto Max, cu scopul îmbunătățirii experienţei, precum şi îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre în general, apărarea/exercitarea drepturilor în instanță, după caz, gestionarea în bune condiții relația comercială cu producătorul, în scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor specifice sau auditării modalității în care unele dintre acestea au fost aduse la îndeplinire de către noi, transmiterea datelor către partenerii ce ne asistă în desfășurarea activităților de prelucrare, marketing simplu, după caz.

• În vederea desfășurării activităților de recrutare, pentru stabilirea identității și eligibilității dumneavoastră pentru angajare, organizarea interviurilor și stabilirea și negocierea condițiilor ofertei de angajare, vom prelucra următoarele date cu caracter personal aparținând participanţilor în procesele de selecţie: nume, prenume, număr de telefon, vârstă, locul și data nașteri, informații privind studiile și experiența dumneavoastră profesională, rezultate la eventuale teste de recrutare, etc. Puteți aplica pentru o poziție în cadrul companiei noastre: prin depunerea/transmiterea CV-ului la adresa, Quantum Auto Max SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, Nr. 73-81, „Victoria Park”, Cladirea 1 , Etaj 3, România sau prin e-mail la adresa office@quantum-auto.ro

• În vederea utilizării site-ul www.mgmotor.ro împreună cu toate subdomeniile sale. Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți constant experiența dumneavoastră de navigare. Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți Politica de utilizare a cookie-urilor.

Ne puteţi contacta pentru orice motive, prin completarea următoatelor date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și localitatea de domiciliu, utilizând formularul de contact din secțiunea „Contact” a site-ului sau ne puteţi solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului online, furnizând numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și localitatea de domiciliu. Datele furnizate prin completarea formularelor de contact și Test Drive vor fi folosite exclusiv pentru a analiza și a răspunde promt și eficient solicitărilor dumneavoastră. În cazul refuzului de a furniza toate informațiile solictate, nu vom putea înregistra și, drept urmare, soluționa cererile dumneavoastră.

În baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră:

• transmiterea de informări comerciale şi/sau promoţionale, comunicări și acțiuni de marketing etc. privind produsele şi serviciile furnizate de Quantum Auto Max, precum şi pentru a efectua studii de piaţă, comunicarea datelor către firme conexe sau asociate Quantum Auto Max precum si către societăți partenere din sectorul auto, financiar, asigurări si telecomunicații, care le vor putea prelucra pentru a trimite informări comerciale şi/sau promoționale despre produsele şi serviciile oferite de către aceste societăți, precum şi pentru a efectua cercetări de piaţă ("Marketing terţi"). Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, potrivit celor de mai jos. Prelucrarea datelor pentru fiecare din scopurile prezentate mai sus va putea fi realizată prin mijloace tipărite, automate sau electronice şi, în mod special, prin intermediul poştei sau email, telefon (apel telefonic, SMS, MMS), fax şi orice alt canal informatic (de ex. site web, aplicaţie mobilă).


VII. Protecţia datelor personale

 

Deținem un set de măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării integrității.

Acestea au fost concepute luând în considerare infrastructura noastră IT, potențialul impactul asupra confidentialitatii datelor Quantum Auto Max, costurile implicate precum și concordanta cu standardele și practicile economice actuale. Datele Quantum Auto Max personale vor fi prelucrate de o persoana imputernicita, numai dacă aceea persoana imputernicita acceptă să respecte măsurile tehnice și organizaționale de securitate a datelor.

Menținerea securității datelor înseamnă protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor Quantum Auto Max personale:

• confidențialitate: vom proteja datele personale împotriva dezvăluirii nedorite către terțe părți.

• integritate: vom proteja datele personale împotriva modificării de către terți neautorizați.

• disponibilitate: ne vom asigura că părțile autorizate pot accesa datele personale numai atunci când este necesar. Procedurile noastre de securitate a datelor includ: securitatea accesului, sisteme de backup, monitorizarea, revizuirea și întreținerea, gestionarea incidentelor de securitate și asigurarea continuității derularii activitatilor etc.


VIII. Pentru cât timp sunt păstrate datele personale

 

Vom păstra datele Quantum Auto Max personale pentru o perioada de timp compatibilă cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, respectiv vom păstra datele Quantum Auto Max personale atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care prelucrăm aceste date sau pentru a ne conforma dispozițiilor legale. De exemplu în cazul în care ne-ați adresat o solicitare de ofertă, test drive etc. vom păstra datele Quantum Auto Max personale pentru o perioada de 3 (trei) ani, iar în cazul în care ați achiziționat produse si servicii vom păstra datele pentru o perioadă de 6 (șase) ani. De asemenea, în cazul sondajelor privind satisfacția clienților, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate timp de maxim 6 ani. Dupa aceasta perioadă, Quantum Auto Max poate continua să stocheze aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci când există o necessitate de afaceri legitim de a proceda astfel (ex. pentru protejarea intereselor Quantum Auto Max în fața oricăror situații ce au legătură cu furnizarea produslui și/sau serviciului, inclusiv în fața instanțelor de judecată, conform cerințelor legale). Pentru informații privind durata de păstrare a anumitor date personale înainte de a fi eliminate din sistemele și bazele noastre de date, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor: odp@mgmotor.ro sau office@mgmotor.ro.


IX. Dezvăluirea datelor personale

 

În funcție de scopurile pentru care colectăm datele, este posibil să le dezvăluim următoarelor categorii de destinatari:

a) În cadrul organizațiilor noastre și a societatilor ce promoveaza produsele si serviciile marcilor noastre:

• Membrii personalului autorizat;

• Afiliații și filialele noastre;

• Membrii rețelei de dealeri autorizați și reparatori autorizați

b) Parteneri de afaceri terți:

• Agenții de publicitate, de marketing și de promovare care ne ajuta să livrăm și să analizăm eficacitatea campaniilor și promoțiilor noastre publicitare.

• Furnizorii de servicii: companiile care furnizează servicii pentru sau în numele Quantum Auto Max, cum ar fi agenții de servicii call centre care pot presta de exemplu servicii de evaluare a calității datelor furnizate în solicitările de oferte online, servicii de sondare a gradului de satisfacție față de produsele și serviciile furnizate de reațeaua de dealeri și reparatori autorizați, alti furnizori cum ar fi: avocați, consultanți externi, traducători, care ne asistă în desfășurarea activităților de prelucrare

• Parteneri de afaceri: de exemplu, partenerii nostri de încredere care pot utiliza datele personale pentru a vă oferi serviciile și/sau produsele pe care le-ați solicitat: societăți de asigurare, brokeri, societăți de leasing, societati de audit. Cerem acestor companii să acționeze întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile și cu această politică și să acorde o atenție deosebită confidențialității datelor Quantum Auto Max personale.

• SAIC Motor International Co. Ltd., societatea producătoare, pentru gestionarea în bune condiții a relației comerciale dintre Quantum Auto Max si producător, scopul facilitării îndeplinirii obligațiilor specifice sau auditării modalității în care unele dintre acestea au fost aduse la îndeplinire.

c) Alte părți terțe - dacă este cerut de lege sau este necesar în mod legal pentru a proteja interesele Quantum Auto Max:

• Autorități, instituții publice, instanțe de judecată, executori judecătorești, după caz, pentru respectarea legii, ca urmare a solicitărilor din partea autorităților, in baza hotărârilor judecătorești, a procedurilor legale, in baza unor obligații privind raportarea și depunerea informațiilor la autorități.

X. Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

 

În prezent, în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășoară, compania poate transfera datele obținute, în țări din cadrul Spațiului Economic European (SEE), inclusiv să le stocheze în bazele de date gestionate de entități care acționează în numele companiei. Gestionarea bazelor de date și prelucrarea datelor sunt strict legate de scopul pentru care datele au fost colectate și sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă pentru protecția datelor. În cazul în care datele vor fi transferate și în afara SEE, compania își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene (alături de alte măsuri suplimentare de protecție, atunci când este cazul) sau alte garanții recunoscute de lege (precum deciziile de adecvare), și veți fi informat corespunzător, în acest sens. Este posibil ca în derularea activităților de prelucrare, statele de transfer să se modifice, caz în care lista de mai sus va fi actualizată, după caz.

 

XI. Relația dumneavoastră cu dealerii si reparatorii autorizați ai Quantum Auto Max

 

Dacă achiziționați un vehicul sau alt produs sau serviciu de la unul dintre dealerii autorizați sau de la reparatorii autorizați sau dacă le oferiți datele dumneavoastră personale, veți avea o relație separată cu acestia. În acest caz, ei sunt/pot deveni Operator al datelor dumneavoastră personale, posibil împreună cu noi. Pentru toate întrebările sau solicitările privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale de către unul dintre dealerii autorizați sau reparatorii autorizați, în calitate de Operatori, va rugam sa ii contactați direct. În anumite cazuri, dealerii/reparatorii autorizați pot acționa și în calitate de împuterniciți ai Quantum Auto Max.

 

XII. Drepturile dumneavoastră privind datele personale

 

Conform legii, beneficiati de urmatoarele drepturi privind datele dumneavoastră personale:

• Informarea: cu privire la activitățile de prelucrare desfășurate de către Quantum Auto Max;

• Accesul la date: dreptul de a solicita și obtine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Operator și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

• Rectificarea datelor: dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră care sunt inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

• Ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obţine ştergerea datelor pe care le prelucrăm, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• Restricţionarea prelucrării datelor: dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor pe care le prelucrăm, în condițiile legii.

• Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop acțiunea de marketing direct, vom da curs automat solicitării dumneavoastră de opoziție;

• Portabilitatea datelor: aveţi dreptul de a primi, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat către Quantum Auto Max într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Quantum Auto Max către un alt Operator;

• Retragerea consimţământului: dacă ne-ați acordat consimţământul, aveţi oricând dreptul de a-l retrage, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înainte de retragere;

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

• Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (potrivit informațiilor disponibile la www.dataprotection.ro) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente, pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Dacă doriți să exercitați unul sau mai multe dintre aceste drepturi și pentru orice informatii suplimentare puteți să ne contactați la adresa de e-mail odp@mgmotor.ro sau office@mgmotor.ro.


XIII. Punctul de contact pentru protecţia datelor

 

Pentru întrebări sau solicitări privind această politică și/sau prelucrarea datelor personale va rugam sa contactati Quantum Auto Max, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, Nr. 73-81, „Victoria Park”, Cladirea 1 , Etaj 3, e-mail odp@mgmotor.ro sau office@mgmotor.ro.

 

XIV. Modificări

 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestei Politici de confidenţialitate, în orice moment și pentru orice motiv. Modificările vor fi afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării pe site şi ne rezervăm dreptul de a vă informa în mod corepunzător prin orice mijloc de comunicare. Vă încurajăm să verificați periodic Politica de confidenţialitate, pentru a fi la curent cu actualizările.